Aktivitetspeng – lös in checkar

Här kan du som är utförare inom projektet Aktivitetspeng för äldre lösa in aktivitetscheckar.

Varje check är värd 100 kronor. Du får samma summa som den eller de inlösta checkarnas värde. Checkarna gäller årsvis. Lös in dina checkar senast den 31 december 2022.

Spara inlösta checkar i två år så att du vid begäran kan lämna ut dem till kommunen.

Lös in dina checkar i vår e-tjänst