Aktivitetspeng – ansök om att bli utförare

Här kan du ansöka om att bli en utförare som erbjuder äldre aktiviteter via Aktivitetspengen.

Ansökan

Du gör din ansökan i Tendsign. Du behöver logga in med ett konto som du kan skapa via länken på Tendsigns startsida.

  1. Börja med att läsa igenom vårt förfrågningsunderlag i Tendsign. Här kan du läsa vilka krav som ställs på din verksamhet för att ansökan ska bli godkänd. Nedan förklarar vi några av de viktigaste kraven.
  2. Fyll i ansökan. Formuläret innehåller åtta frågor. Du måste svara på alla för att få din ansökan godkänd.
  Gå till Tendsign

  Så fyller du i formuläret

  I formuläret ska du bland annat lämna uppgifter om:

  • Företagets eller föreningens namn, adress, e-postadress, telefonnummer, öppettider och webbplats.
  • Typ av företag eller förening (pensionärsförening, idrottsförening, kulturförening, företag som erbjuder träning, företag erbjuder aktiviteter som motverkar ofrivillig ensamhet eller annat).
  • Vilka aktiviteter ni erbjuder till aktivitetspengen.
  • Om ni begär sekretess (se förklaring nedan).
  • Företaget eller föreningen (se förklaring nedan).
  • Om ni uppfyller och accepterar kraven i förfrågningsunderlaget (de viktigaste punkterna förklaras nedan).

  Har du frågor, kontakta kommunens kundcenter Halmstad direkt.

  Att begära sekretess

  En inkommen ansökan är som regel allmän handling. Om företaget eller föreningen vill att någon del i ansökan ska omfattas av sekretess ska du skriva det i formuläret. Ge i så fall en tydlig motivering så gör kommunen en prövning av om uppgifterna kan omfattas av sekretess.

  Krav på den ekonomiska ställningen i ett företag

  För företag finns ett särskilt krav på att ha en stabil ekonomisk bas. Kommunen kommer att begära in uppgifter från kreditupplysningsföretag. Ni ska ha minst rating 40 enligt Creditsafe Länk till annan webbplats. eller på annat sätt styrka er ekonomiska och finansiella ställning.

  Skulle ni inte uppfylla rating 40 har ni ändå möjlighet att bli godkända om ni kan visa att ni har ekonomisk stabilitet. Du kan till exempel skicka in ett utdrag ur den senaste årsredovisningen eller en ekonomisk rapport för de senaste månaderna.

  Ni måste uppfylla kravet under hela avtalsperioden.

  Företaget eller föreningen ska vara registrerad

  Om företaget eller föreningen är momspliktig, ska den vara registrerad för redovisning av mervärdesskatt (moms), ha F-skattebevis samt vara fri från skulder för skatter och andra sociala avgifter. Om ni anlitar underleverantörer gäller kraven även dem.

  Om ni inte är momspliktiga, tillämpas er sektors verksamhetsspecifika krav.

  Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet

  För att bli godkänd som utförare behöver du kortfattat beskriva verksamheten så att vi ser att föreningen eller företaget kan klara uppdraget på tillfredsställande sätt. Berätta om utrustning, lokaler, din och eventuella anställda eller medhjälpares erfarenhet och kompetenser samt lämna liknande uppgifter som kan vara relevanta.

  Vi vill också veta:

  • Vilka covid-19-anpassningar ni har gjort.
  • Om lokalen är tillgänglighetsanpassad eller inte.
  • Övrig information som är viktig för målgruppen.