Miljöfarlig verksamhet – anmälan

Vissa miljöfarliga verksamheter måste anmälas till kommunen. Till miljöfarlig verksamhet räknas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som orsakar utsläpp till luft, mark eller vatten; buller; strålning; avfallshantering och kemikaliehantering – det vill säga som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön.

Allra först

Börja med att läsa våra guider med anvisningar och råd om vad du ska tänka på inför din anmälan. Även lantbruk räknas som miljöfarlig verksamhet.

Anmäl miljöfarlig verksamhet (C-verksamhet)
Anmäl nedläggning av verksamhet
Informera om miljöfarlig verksamhet (U-verksamheter)