• Halmstads webbplatser

Miljöfarlig verksamhet – anmäl ny verksamhet

Här anmäler du en ny miljöfarlig verksamhet.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, bygg­nader eller anlägg­ningar som kan vara skadlig för människors hälsa och miljön. Det kan röra sig om bland annat utsläpp till luft, mark eller vatten, om buller, avfallshantering och kemikaliehantering.

Vissa miljöfarliga verksamheter (C-verksamheter) måste anmälas till kommunen.

Allra först

Börja gärna med att läsa våra guider om vilka verksamheter som måste anmälas. I dessa finns också anvisningar och råd om vad du ska tänka på inför din anmälan. För vissa verksamheter finns särskilda guider.

Anmälan

Anmäl ny miljöfarlig verksamhet (C-verksamhet)

Vi behöver veta vem du är

För att använda e-tjänsten nedan behöver du legitimera dig. Kommunen kan då vara säker på vem som har lämnat uppgifterna och på att vi ger återkoppling till rätt person. Du legitimerar dig genom att logga in med bank-id eller motsvarande.

Om du inte har bank-id och behöver hjälp är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter.