Miljöfarlig verksamhet – anmäl att verksamheten upphör

Här anmäler du att en miljöfarlig verksamhet ska upphöra.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, bygg­nader eller anlägg­ningar som kan vara skadlig för människors hälsa och miljön. Det kan röra sig om bland annat utsläpp till luft, mark eller vatten, om buller, avfallshantering och kemikaliehantering. Även lantbruk hör hit. 

Du måste anmäla till kommunen när en mijöfarlig verksamhet upphör.

Anmäl nedläggning av verksamhet