Sprida gödsel vintertid – ansök om undantag

För att få sprida gödsel vintertid, under det gödselförbud som finns 1 november–28 februari, behöver du ansöka om tillstånd för att göra ett undantag från reglerna.

Att bifoga med ansökan

Bifoga kopior på kartor.

Ansök om undantag

Avgift

Vi tar ut en handläggningsavgift för tiden vi lägger på ärendet.