Parkeringstillstånd för företagare – få information

Här kan du fylla i dina uppgifter som du vill ha information om parkeringstillstånd för företagare.

Semesteruppehåll

Under veckorna 26–32 kan du inte köpa eller få information om parkeringstillstånd. Du får heller inte några fakturor under denna period. Verksamheten startar igen den 15 augusti.Förnamn och efternamn