Tobak, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter – gör anmälan och sök tillstånd

Här söker du tillstånd för att sälja tobak samt anmäler försäljning av folköl, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Du kan också anmäla förändringar i din verksamhet, redovisa egenkontrollprogram med mera.

Allra först

Läs våra guider med råd och regler för vad du behöver tänka på när du ska söka tillstånd för tobaksförsäljning samt anmäla försäljning av folköl, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Detta kan du göra i e-tjänsten

  • Ansöka om tillstånd till tobaksförsäljning.
  • Anmäla försäljning av folköl, tobaksfria nikotinprodukter samt e-cigaretter och påfylllningsbehållare.
  • Redovisa ditt egenkontrollprogram.
  • Anmäla ändringar i exempelvis kontaktuppgifter.
  • Anmäla att du slutar med försäljning.

I tjänsten kan du även se ett register över försäljningsställen i Halmstads kommun.

Är det din första anmälan?

Om du anmäler försäljning för första gången kan du göra det direkt i e-tjänsten utan inloggning.

Du kan behöva inloggningsuppgifter

Om du redan har anmält försäljningen och ska anmäla förändringar behöver du en befintlig registrering att referera till samt en e-legitimation. Du måste också vara webbkund hos kommunen.

Du registrerar dig för att bli webbkund via e-tjänsten. Under rubriken Anmälan ska du klicka på Anmälan webbkund.

Sök tillstånd och gör anmälan