Tobak, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter (vape) – gör anmälan, sök tillstånd och anmäl ändringar

Här söker du tillstånd för att sälja tobak samt anmäler försäljning av folköl, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter (vape) och påfyllningsbehållare. Du kan också anmäla förändringar i din verksamhet, redovisa egenkontrollprogram med mera.

Allra först

Läs våra guider med råd och regler för vad du behöver tänka på när du ska söka tillstånd och anmäla försäljning.

Detta kan du göra i e-tjänsten

  • Ansöka om tillstånd till tobaksförsäljning.
  • Anmäla försäljning av folköl, tobaksfria nikotinprodukter samt e-cigaretter (vape) och påfylllningsbehållare. Välj rubriken "Anmäl försäljning".
  • Redovisa ditt egenkontrollprogram.
  • Anmäla förändringar i kontaktuppgifter.
  • Anmäla förändringar i bolaget.
  • Anmäla att du slutar med försäljning. Välj rubriken "Anmälan upphörd försäljning".

I tjänsten kan du även se ett register över försäljningsställen i Halmstads kommun.

Är det din första ansökan?

Om du ska sälja tobak för första gången kan du ansöka om tillstånd direkt i e-tjänsten utan att logga in.

Är det din första anmälan?

Om du ska sälja folköl, e-cigaretter (vape) och tobaksfria nikotinprodukter för första gången behöver du en e-legitimation för att göra anmälan.

Du kan behöva inloggningsuppgifter

När du har fått tillstånd och ska anmäla förändringar i verksamheten är det enklare för dig om du är webbkund. Då kan du se de uppgifter som finns om din verksamhet.

Du anmäler dig för att bli webbkund via e-tjänsten om du inte redan har fått besked från kommunens handläggare om att du är webbkund.

Klicka på Anmälan webbkund.

Sök tillstånd och gör anmälan