Alkoholservering – gör anmälan och sök tillstånd

Här hittar du självservice för olika tillstånd du behöver för att få sälja och servera alla slags alkoholdrycker och alkoholliknande preparat. Här söker du nya tillstånd, utökar nuvarande tillstånd och anmäler förändringar i verksamheten.

Allra först

Läs våra guider med råd och regler för vad du behöver tänka på när du ska söka ett serveringstillstånd.

Om e-tjänsten för serveringstillstånd

Via e-tjänsten kan du:

  • söka stadigvarande serveringstillstånd
  • söka tillfälligt serveringstillstånd
  • komplettera ansökan
  • göra ändringar i gällande serveringstillstånd
  • registrera och avregistrera serveringsansvarig personal
  • ändra kontaktuppgifter
  • anmäla förändringar i bolaget
  • söka utökat tillstånd för serveringslokal vid catering, kryddning av egen snaps, provsmakning av alkoholdrycker och upphörande av serveringstillstånd.

Via e-tjänsten når du även ett register över de företag i Halmstads kommun som har serveringstillstånd.

Är det din första ansökan?

Om du söker tillstånd för försäljning och servering av alkohol för första gången kan du göra det direkt i e-tjänsten utan inloggning.

Du kan behöva inloggningsuppgifter

Om du redan har ett tillstånd och ska anmäla ändringar eller ansöka om utökat tillstånd behöver du ett befintligt tillstånd att referera till samt en e-legitimation. Du måste också vara webbkund hos kommunen.

Du registrerar dig för att bli webbkund via e-tjänsten. Under rubriken Anmälan ska du klicka på Anmälan webbkund.

Sök tillstånd och anmäl ändringar