Miljö, hälsa och livsmedel – mina pågående ärenden

Här kan du följa dina ärenden och ta del av beslut i miljö-, hälso- och livsmedelsfrågor.

Se mina pågående ärenden

Du ska ha fått ett meddelande av oss att du har ett pågående ärende.

Du måste logga in med en e-legitimation.