Miljö, hälsa och livsmedel – lämna klagomål – anmälan

Här kan du lämna klagomål kring miljö, hälsa och livsmedel. Det kan handla om störande verksamhet, inomhusmiljö eller bristande hantering av livsmedel.

Anmälan ska innehålla information om vilken tid störningen sker och hur lång tid det pågår. Om det gäller eldning ska du även redovisa vindriktning och temperatur. Det kan du hitta på www.smhi.se Länk till annan webbplats.

Om du gör din anmälan anonymt behöver beskrivningen av störningen vara mycket utförlig. Annars finns det risk att vi inte kan utreda klagomålet, eftersom vi inte kan kontakta dig för mer information. Du är inte anonym om du uppger namn, telefonnummer eller e-post som anger ditt namn.

Om det saknas viktiga uppgifter i ditt ärende kommer handläggning förmodligen att ta längre tid. Dela därför med dig av så mycket information som möjligt.

Lämna klagomål kring miljö och hälsa