Cistern med brandfarlig vätska – anmäl installation

Här kan du anmäla om du ska lagra mer än 1000 liter brandfarlig vätska, till exempel diesel eller villaolja, i en tank eller cistern. Bor du i ett vattenskyddsområde ska du anmäla redan vid 250 liter.

Anmäl hantering av brandfarlig vätska (cistern)