Nedgrävning av död häst – ansök om tillstånd

Du måste ansöka om tillstånd innan du gräver ner din döda häst.

Ansökan om att begrava död häst

Att bifoga till ansökan

Ritning eller karta över platsen du önskar gräva ner hästen på.

Avgift

Vi tar ut en handläggningsavgift för tiden vi lägger på ärendet. Lägsta avgift motsvarar två timmars handläggning.