Nedgrävning av död häst – ansök om tillstånd

Du måste ansöka om tillstånd innan du gräver ner din döda häst.

Ansökan om att begrava död häst

Att bifoga till ansökan

  • Ritning eller karta över platsen du önskar gräva ner hästen på.

Du behöver inte betala något för att få tillståndet.