Hästhållning – ansök om tillstånd

För att få ha hästar inom område med detaljplan, behöver du ansöka om tillstånd från kommunen.

Ansök om tillstånd för hästhållning

Undantag gäller för hästhållning inom områden som är detaljplanelagda för hållande av häst.

Att bifoga med ansökan

  • Ritning över samtliga stall eller utrymmen där häst ska hållas.
  • Karta eller ritning över gödsellagringsplats och samtliga hagar där häst ska hållas.

Avgift

Vi tar ut en handläggningsavgift för tiden vi lägger på ärendet.