Gödselspridning inom eller nära detaljplanerat område – anmälan

För att få sprida gödsel inom eller nära detaljplanerat område behöver du söka tillstånd.

Allra först

Börja med att läsa vår guide med råd och anvisningar för dig som har ett lantbruksföretag.

Ansök om tillstånd för spridning