Gödselspridning – ansök om undantag

För att få sprida gödsel vintertid, under det gödselförbud som finns 1 november–28 februari, behöver du ansöka om tillstånd.

Att bifoga med ansökan

Bifoga kopior på kartor.

Ansök om undantag

Avgift

Vi tar ut en handläggningsavgift för tiden vi lägger på ärendet.