• Halmstads webbplatser

Kartor – gör beställning

Här beställer du kartprodukter från kommunen.

Beställ karta

Du kan beställa följande kartprodukter

  • Nybyggnadskarta
  • Enkel nybyggnadskarta
  • Primärkarta
  • Digital kartfil
  • Tryckt tätortskarta
  • Tryckt kommunkarta