• Halmstads webbplatser

Fastighet – beställ gränsutvisning

Ska du sätta en häck? Vill du veta om det gamla äppleträdet står på din eller grannens mark? Då kan du beställa en gränsutvisning.

Beställ gränsutvisning

Vid en gränsutvisning markerar vi fastighetens gränser tillfälligt. Vi sätter inte ut några varaktiga gränspunkter.