• Halmstads webbplatser

Anmäla en överträdelse

Om du upptäckt en brist i en byggnad eller i den publika miljön eller uppmärksammat en överträdelse kan du göra en anmälan till kommunen av överträdelsen.

En anmälan kan göras per telefon, per brev eller via formuläret nedan. För att minimera missförstånd är det bäst att lämna anmälan skriftligt. Det är viktigt att du skickar in tillräckliga uppgifter för att kommunen ska kunna gå vidare med ett ärende om olovligt byggande eller ovårdad tomt.

Kan jag vara anonym?

Du kan alltid välja att vara anonym, men då får du inte något beslut eller någon information i ärendet. All information som kommer in till kommunen diarieförs och blir en offentlig handling. Tänk på att avsändaren automatiskt står med när du e-postar och du därför inte blir anonym om anmälan skickas in den vägen.

Så anmäler du

Innan du skickar in din anmälan läs igenom vad som gäller med olovligt byggande.

En anmälan kan göras per telefon, per brev eller via formuläret nedan. För att minimera missförstånd är det bäst att lämna anmälan skriftligt. Det är viktigt att du skickar in tillräckliga uppgifter för att kommunen ska kunna gå vidare med ett ärende.

Vad gäller din anmälan: * (obligatorisk)  * (obligatorisk)
Vad gäller din anmälan?
Vad gäller din anmälan: * (obligatorisk)


Har du själv kontaktat fastighetsägaren?
Har du själv kontaktat fastighetsägaren?

Här anger du fastighetsbeteckningen på fastigheten som anmälan gäller
Adress
Här anger du adressen till fastigheten som anmälan gäller
AdressJag som anmäler heter
Vill du veta vad som händer i ärendet kan du inte vara anonym, då behöver du fylla i ditt namn och dina kontaktuppgifter.
Jag som anmäler heter

När du har skickat in din anmälan

När din anmälan kommer in till kommun diareförs den. Därefter får fastighetsägaren, eller den anmälan riktas mot, ett brev. Fastighetsägaren får sedan en viss tid på sig att återkomma med en förklaring.

Kommunen kontrollerar om din anmälan stämmer, om det utförda kräver bygglov och om det kanske finns ett beviljat lov, startbesked eller slutbesked. Ofta sker ett platsbesök.

Om kommunen bedömer att något olovligt har utförts får oftast först fastighetsägaren en möjlighet att rätta till och återställa, exempelvis genom att ta bort det olovligt byggda. Finns det förutsättningar för att bevilja bygglov i efterhand är det en möjlighet.