Olovligt byggande – gör anmälan

Om du misstänker att någon har byggt utan bygglov eller upptäcker en ovårdad tomt kan du anmäla det till kommunen.

Vad är olovligt?

Vad som kräver bygglov eller är anmälningspliktigt kan skilja sig åt mellan olika fastigheter, bland annat beroende på om fastigheten ligger inom ett område med detaljplan eller inte.

För att ta reda på om bygglov sökts eller beviljats kan du kontakta kommunen.

Så anmäler du

En anmälan kan göras per telefon, per brev eller via formuläret nedan. För att minimera missförstånd är det bäst att lämna anmälan skriftligt. Det är viktigt att du skickar in tillräckliga uppgifter för att kommunen ska kunna gå vidare med ett ärende om olovligt byggande.

Kan jag vara anonmym?

Du kan alltid välja att vara anonym, men då får du inte något beslut eller någon information i ärendet. All information som kommer in till kommunen diarieförs och blir en offentlig handling. Tänk på att avsändaren automatiskt står med när du e-postar och du därför inte blir anonym om anmälan skickas in den vägen.


Här beskriver du vad anmälan gäller och vilken byggnad det handlar om

Det är bra om du kan bifoga bild/bilder på det anmälan avser

Här anger du fastighetsbeteckningen på fastigheten som anmälan gäller
Adress
Här anger du adressen till fastigheten som anmälan gäller
AdressJag som anmäler heter
Vill du veta vad som händer i ärendet kan du inte vara anonym, då behöver du fylla i ditt namn och dina kontaktuppgifter.
Jag som anmäler heter

När du har skickat in din anmälan

När din anmälan kommer in till kommun diareförs den. Därefter får fastighetsägaren, eller den anmälan riktas mot, ett brev. Fastighetsägaren får sedan en viss tid på sig att återkomma med en förklaring.

Kommunen kontrollerar om din anmälan stämmer, om det utförda kräver bygglov och om det kanske finns ett beviljat lov, startbesked eller slutbesked. Ofta sker ett platsbesök.

Om kommunen bedömer att något olovligt har utförts får oftast först fastighetsägaren en möjlighet att rätta till och återställa, exempelvis genom att ta bort det olovligt byggda. Finns det förutsättningar för att bevilja bygglov i efterhand är det en möjlighet.