Sophämtning av hushållsavfall var fjärde vecka – ansökan

Här kan du ansöka om att ändra intervall för sophämtning och få hämtning var fjärde vecka i stället för varannan. För att ansöka om ändring behöver du även anmäla din kompostering till kommunen.

Krav för att få ändrat intervall

För att få ändrat intervall krävs att du:

  • har en liten avfallsmängd – locket på behållaren ska alltid gå att stänga
  • inte slänger något matavfall i sopkärlet
  • sorterar ut farligt avfall, elektroniskt avfall, tidningar, förpackningar, batterier, grovavfall, obrännbart avfall med mera och lämnar det för återvinning
  • komposterar ditt matavfall på rätt sätt
  • har anmält till kommunen att du har en kompost.

Kommunen tar ut en avgift för hanteringen av din ansökan. Du betalar för en timmas arbete: 1 144 kronor (timtaxan för 2022). Du behöver inte betala för anmälan av kompost om du skickar anmälan samtidigt som du ansöker om ändrat intervall.

Anmäl kompostering av matavfall

Vi behöver veta vem du är

För att använda e-tjänsten nedan behöver du legitimera dig. Kommunen kan då vara säker på vem som har lämnat uppgifterna och på att vi ger återkoppling till rätt person. Du legitimerar dig genom att logga in med bank-id eller motsvarande. Du kan när som helst logga in för att följa ditt ärende.

Om du inte har bank-id och behöver hjälp är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter.

Ansök om sophämtning var fjärde vecka