Ändra intervall för hämtning av hushållsavfall – ansökan

Här kan du ansöka om att ändra intervall för sophämtning. För att ansöka om ändring behöver du även anmäla din kompostering till kommunen.

Anmäl kompostering av matavfall
Ansök om att ändra intervall för hämtning av hushållsavfall