Ledighet från gymnasiet– gör ansökan

Vill du ansöka om ledighet utöver lov ska du göra det senast 2 veckor före begärd ledighet.

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig, men när du väl har börjat är det obligatoriskt att delta i undervisningen. Skolan gör en bedömning och rektorn beslutar om din ansökan godkänns.

Blankett för ansökan om ledigt

Lämna ansökan till skolan.