Introduktions­program – anmäl intresse

Här gör du en intresseanmälan för ett introduktionsprogram på gymnasiet med skolstart under pågående läsår. Gäller inte dig som går i årskurs 9.

Om du går i årskurs 9 så vänd dig istället till din studie- och yrkesvägledare så får du hjälp.

Intresseanmälan

Efter att du skickat in din ansökan kommer du bli kontaktad av samordnande studie- och yrkesvägledare för introduktionsprogrammen. Tillsammans går ni sedan igenom dina möjligheter.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Förnamn och efternamn


Anledning till anmälan
Anledning till anmälan

Ange skola

Ange namn, telefonnummer och e-post

Betyg
Markera de ämnen du har godkänt betyg i ifrån grundskolan (betyg E eller högre)
Betyg
Inför möte med studievägledare så behöver du ta fram kopia på ditt slutbetyg.

Om du flyttar till Halmstad så behöver du även bifoga en kopia på din studieplan.