Skolval – välj grundskola

Här väljer du skola till ditt barn vid flytt eller eget val av skola.

Val av skola

Här kan du välja grundskola vid:

  • inflyttning till kommunen
  • utflyttning från kommunen
  • flytt inom kommunen
  • eget val av skola, byte av skola

Om du ska välja en fristående grundskola, kontakta den berörda skolan direkt eftersom att de har sina egna regler och intagningsrutiner.