Skolval – välj grundskola

Här väljer du skola till ditt barn vid flytt eller eget val av skola.

Val av skola

Här kan du välja grundskola när du ska:

  • flytta till kommunen
  • flytta från kommunen
  • flytt inom kommunen
  • eget val av skola, byte av skola

Om du ska välja en fristående grundskola, kontakta den berörda skolan direkt eftersom att de har sina egna regler och intagningsrutiner.

Ditt barn är garanterad plats på en grundskola i elevområdet där barnet bor. Det är inte säkert att du får en plats på skolan du önskar eftersom andra barn som tillhör skolan i elevområdet har förtur, men vi försöker alltid tillgodose önskemålet.