Fritidshem – registrera ditt barns tider (schema)

Registrera nytt schema när dina arbets- eller studietider ändras.

Ändra schema på fritidshem – e-tjänst