Lämna samtycke till fotografering och digitala verktyg – IST formulär

Om du fått ett meddelande från förskola eller skola via e-post som du ska samtycka till så gör du det här via IST medgivande. Du kan även senare ändra ditt svar till skolan.

IST formulär