Avlösarservice ­– anmäl intresse att bli avlösare

Som avlösare tar du hand om ett barn eller vuxen med funktionsnedsättning i personens hem. Här anmäler du ditt intresse för uppdraget.

Med avlösning får de som vanligtvis tar hand om personen tid för sig själva. Det är ett uppdrag som kan ske på olika tider på dygnet, vardag eller helg. Du får ett arvode per timme du arbetar.


För- och efternamn
Personnummer
Telefonnummer dagtid
Mobilnummer
E-postadress
Adress med postnummer och ort



Innehåll