Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Blomlådor

Halmstads kommun tillåter blomlådor som alternativ till permanenta farthinder eller andra ombyggnader för att dämpa farten i bostadsområden under sommarsäsongen.

Blomlådorna får ställas ut under perioden 15 april - 31 oktober. Kommunen bedömer om gatan är lämplig för blomlådor, bestämmer var dessa ska stå och bidrar med reflexer och ritning. Lådorna byggs, bekostas och planteras av de sökande tillsammans med eventuella grannar. De som ansvarar för blomlådorna ansvarar också för att dessa är planterade. Ansvaret för blomlådorna får inte lämnas över till en annan fastighetsägare utan kommunens godkännande. Om  blomlådorna inte planteras kan de komma att tas in av kommunen.

Ansökan om tillstånd för utsättning av blomlådor

Ansökan för utsättning av blomlådor ska vara inskickad senast den 30 april för att bedömning och utsättning ska kunna göras samma år. Handläggning av ansökningarna sker efterhand som de lämnas in. Normal handläggningstid för komplett ifylld ansökan är fyra veckor.

 • Ritning och mått


  • Ben 75 x 75 mm, längd 500 mm (4 stycken)
  • Sarg, 22 x 100 mm, längd 1 000 mm (12 stycken)
  • Täckribba, 22 x 45 mm, längd 1 045 mm (4 stycken)
  • Täckribba 22 x 45 mm längd 220 mm (8 stycken)
  • Bottenstöd, 38 x 100 mm, längd 960 mm (3 stycken)
  • Bottenplatta 9 mm plywood 1 000 x 1 000 mm
  Reflexmaterial tillhandahålls av kommunen. Reflexerna ska placeras på vardera sida om lådorna så att de syns när det är mörkt.
  Ritning av blomlåda med mått
 • Ditt ansvar som kontaktperson/medsökare


  Du:
  • måste vara boende längs med den aktuella gatan.
  • måste ha godkännande av fastighetsägare med fastighetsgräns mot blomlådorna eller vars in- och utfart påverkas.
  • ansvarar för alla kostnader för blomlådor inklusive blommor och jord och du bygger lådorna själv eller tillsammans med grannarna.
  • ansvarar för att blomlådorna är utformade enligt ritning som lämnas av kommunen.
  • ansvarar för att blomlådorna är i mycket gott skick och planterade med levande blommor. Trasiga blomlådor, stenar eller endast jord i lådorna accepteras inte. Skadegörelse är inte ett skäl att låta bli att återställa blomlådorna.
  • ska se till att det är sopat kring blomlådorna om kommunen inte har hunnit sopa på gatan när blomlådesäsongen börjar.
  • ansvarar för att blomlådorna endast är utställda under tiden 15 april – 31 oktober.
  • ansvarar för att blomlådorna är placerade på den överenskomna platsen. Ny markering ombesörjs av kommunen.
  • ansvarar för att blomlådorna tas in för förvaring under vintersäsongen. Lådorna får inte placeras i vägkanten.
  • ska vara anträffbar om det skulle uppstå problem eller klagomål.

 • Kriterier för utsättning av blomlådor


  • Ansökan om blomlådor ska inlämnas årligen, senast 30 april.
  • Blomlådesäsongen omfattar 15 april - 31 oktober.
  • Blomlådor får ej ställas ut på huvudgator, matargator eller gator med busstrafik.
  • Gatan ska vara minst sex meter bred.
  • Ansökan kan enbart göras på den adress sökanden är skriven på. Fastigheten ska ha direktutfart mot gatan.
  • Blomlådorna placeras där trafik från minst 20 fastigheter passerar, alternativt att det finns en allmän målpunkt på gatan.
  • Fastighetsägare med fastighetsgräns mot blomlådorna eller vars in- eller utfart påverkas ska godkänna placeringen. Det är upp till den sökande att se till att medsökaren är informerad om placering och villkor.
  • Ansvarig kontaktperson för blomlådorna och ersättare ska underteckna ansökan. Ersättare för kontaktperson får inte vara från samma hushåll.  Kontaktperson eller ersättare ska vara anträffbar om det skulle uppstå problem eller klagomål. Kommunen handlägger enbart komplett ifyllda ansökningar.
  • Materialet till blomlådorna och kostnader för blommor och jord samt byggnation ombesörjs av kontaktpersonen själv, alternativt tillsammans med grannar. Kommunen tillhandahåller ritningPDF och reflexer.
  • Blomlådorna ställs undan för förvaring under vintersäsongen. Lådorna får inte placeras i vägkanten.
  • Ansvaret för blomlådorna får inte överlåtas till annan fastighetsägare utan kommunens godkännande.
  • Blomlådorna ska placeras efter de markeringar som kommunen märkt ut på gatan och får inte flyttas. Ny markering görs av förvaltningen.
  • Området runt blomlådorna är ingen lekplats för barnen. För att skapa en trafiksäker miljö kring blomlådorna och för att räddningstjänst och renhållningsfordon ska kunna passera tillåts inte parkering inom en sträcka av 10 meter före och efter blomlådorna.
  • Blomlådorna ska vara i mycket gott skick och planterade med levande blommor. Trasiga blomlådor, stenar eller endast jord i lådorna accepteras inte. Skadegörelse är inte ett skäl att låta bli att återställa blomlådorna.
  • Blomlådorna kan tas bort av kommunen utan förvarning om inte kriterierna efterföljs.

Mobilt farthinder blomlåda