Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Blomlådor

Sedan några år tillbaka tillåter vi blomlådor som alternativ till gupp eller andra ombyggnader för att dämpa farten i bostadsområden under sommartid.

Blomlådorna får ställas ut under perioden 15 april till 31 oktober. Teknik- och fritidsförvaltningen bedömer om gatan är lämplig för blomlådor, bestämmer var dessa ska stå och bidrar med reflexer och ritning. Lådorna byggs, bekostas och planteras av de sökande tillsammans med eventuella grannar. De som ansvarar för blomlådorna ansvarar också för att dessa är planterade. Om  blomlådorna inte planteras kan de tas in av kommunen.

Ansökan

Ansökan för utsättning av blomlådorPDF måste komma in till teknik- och fritidsförvaltningen årligen senast 31 mars för att bedömning och utsättning ska kunna göras samma år. Handläggning av ansökningarna sker efterhand som de inlämnats till teknik- och fritidsförvaltningen. Normal handläggningstid för komplett ifylld ansökan är fyra veckor.

Ditt ansvar som kontaktperson/ersättare vid utsättning av blomlådor

Du:

 • måste vara boende längs med den aktuella gatan.
 • måste inhämtar skriftligt godkännande av fastighetsägare med fastighetsgräns mot blomlådorna eller vars in- och utfart påverkas.
 • ansvarar för alla kostnader för blomlådor inklusive blommor och jord och du bygger lådorna själv eller tillsammans med grannarna.
 • ansvarar för att blomlådorna är utformade enligt ritning som lämnas av förvaltningen.
 • ansvarar för att blomlådorna är i mycket gott skick och planterade med levande blommor. Trasiga blomlådor, stenar eller endast jord i lådorna accepteras inte. Skadegörelse är inte ett skäl att låta bli att återställa blomlådorna.
 • ska se till att det är sopat kring blomlådorna om förvaltningen inte hunnit sopa på gatan när blomlådesäsongen börjar.
 • ansvarar för att blomlådorna endast är utställda under tiden 15 april - 31 oktober.
 • ansvarar för att blomlådorna är placerade på den överenskomna platsen. Ny markering ombesörjs av förvaltningen.
 • ansvarar för att blomlådorna tas in för förvaring under vintersäsongen. Lådorna får inte placeras i vägkanten.
 • ska vara anträffbar om det skulle uppstå problem eller klagomål.

Kriterier för utsättning av blomlådor

Dessa kriterier är vägledande. En bedömning av gatans lämplighet för blomlådor görs i varje enskilt fall.

 • Ansökan om blomlådor ska inlämnas årligen, senast 31 mars.
 • Blomlådesäsongen omfattar 15 april - 31 oktober.
 • Blomlådor får ej ställas ut på huvudgator, matargator eller gator med busstrafik.
 • Gatan ska vara minst sex meter bred.
 • Fastigheterna ska ha direktutfart mot gatan.
 • Blomlådorna placeras där trafik från minst 20 fastigheter passerar, alternativt att det finns en allmän målpunkt på gatan.
 • Fastighetsägare med fastighetsgräns mot blomlådorna eller vars in- eller utfart påverkas ska lämna skriftligt godkännande till placering. Kontaktperson för blomlådorna inhämtar detta godkännande.
 • Ansvarig kontaktperson för blomlådorna och ersättare ska underteckna ansökan. Ersättare för kontaktperson får inte vara från samma hushåll.  Kontaktperson eller ersättare ska vara anträffbar om det skulle uppstå problem eller klagomål. Teknik- och fritidsförvaltningen handlägger enbart komplett ifyllda ansökningar.
 • Kontaktperson tillsammans med övriga intresserade bekostar material till blomlådorna och kostnader för blommor och jord samt ansvarar för byggnation. Teknik- och fritidsförvaltningen tillhandahåller ritning och reflexer.
 • Blomlådorna ställs undan för förvaring under vintersäsongen. Lådorna får inte placeras i vägkanten.
 • Ansvaret för blomlådorna får inte överlåtas till annan fastighetsägare utan förvaltningens godkännande.
 • Blomlådorna ska placeras efter de markeringar som teknik- och fritidsförvaltningen märkt ut på gatan och får inte flyttas. Ny markering görs av förvaltningen
 • Området runt blomlådorna är ingen lekplats för barnen. För att skapa en trafiksäker miljö kring blomlådorna och för att räddningstjänst och renhållningsfordon ska kunna passera tillåts inte parkering inom en sträcka av 10 meter före och efter blomlådorna.
 • Blomlådorna ska vara i mycket gott skick och planterade med levande blommor. Trasiga blomlådor, stenar eller endast jord i lådorna accepteras inte. Skadegörelse är inte ett skäl att låta bli att återställa blomlådorna.
 • Blomlådorna kan tas bort av teknik- och fritidsförvaltningen utan förvarning om inte kriterierna efterföljs.