Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Halmstad Hamn redovisar ett positivt resultat och volymutveckling under det första kvartalet 2012.
Volymökningen
Hanterade volymer är 728 000 ton för perioden januari - mars 2012, att jämföra med 524 000 ton för samma period 2011. Det innebär en ökning med 39 procent.

Rörelsemarginalen
Bolagets rörelsemarginal för 2012 är 8,1 procent, att jämföra med 3,7 procent för 2011.

Intäktsökningen
Intäktsökningen för 2012 är 20 procent i jämförelse med samma period 2011.
Bolaget redovisar alltså ett positivt resultat på 2,7 mkr för första kvartalet 2012 vilket är klart över budget för samma period.

Dessa segment har utvecklats bäst
Det är segmenten Recycling, skogsprodukter, container och framför allt stenprodukter som står för den positiva tillväxten i jämförelse med föregående år. Hanteringsmässigt noteras flöden av tillfällig karaktär såsom stenutlastning till Trelleborg, vilket beräknas vara avslutad under hösten 2012.
Importvolymerna avseende bilar har varit stabil under perioden i jämförelse med 2011.
Nedgångar noteras avseende stål/metaller och petroleumprodukter.

Björn Alvengrip, VD för Halmstad Hamn AB, säger i en kommentar:
- Första kvartalet 2012 inleddes med ett riktigt glädjande resultat för Halmstad Hamn. Det känns mycket bra, men man ska veta att bakom siffrorna ligger ett målmedvetet och strategiskt arbete med att utveckla hamnens verksamhet. Järnvägspendlarna som startade 2011 har mottagits positivt av marknaden och här finns det goda utvecklingsmöjligheter.  Dessutom pågår arbetet med målet att bilda HallandsHamnar, den frågan beräknas kunna avgöras någon gång i höst. Så det finns mycket att se fram emot.

Följ Halmstad Hamn på Facebook