Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under vecka 16 kommer en resvaneundersökning skickas ut till slumpvist utvalda personer i Halmstads kommun mellan åldrarna 12-84 år. Undersökningen ska ge ett underlag till planeringen av trafik och bebyggelse.

Mellan 16-22 april får cirka en tiondel av Halmstads kommuns befolkning en resvaneundersökning hemskickad till sig. Undersökningen består dels av en allmän del med frågor om bland annat tillgång till transportmedel och kollektivtrafikkort och dels av en resedagbok för en dag där alla resor personen har gjort under en viss dag ska fyllas i.

Resultatet från undersökningen ska ge kunskap om kommuninvånarnas resvanor och hjälpa till med förverkligandet av åtgärder i det nyligen antagna Handlingsprogram för hållbara transporter. Resvaneundersökningen kan även ge ett bra planeringsunderlag i det arbete med att ta fram en ny kommunomfattande översiktplan som kommunen har påbörjat.

– Svaren är värdefulla för att vi ska få en bild av hur Halmstadborna reser. Det ger underlag till att kunna planera och prioritera allt från nya eller utvecklade cykelvägar och gångstråk till parkeringsplatser, säger Stefan Lundh, projektledare på Samhällsbyggnadskontoret

Det är konsultföretaget Vectura Consulting AB som kommer att genomföra undersökningen.

Resultatet från undersökningen kommer efter sommaren finnas tillgängligt på www.halmstad.se/resvanor
 

För mer information kontakta:


Stefan Lundh, Projektledare, Samhällsbyggnadskontoret, 072-2092597