Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Småbåtsplatser

Längs Nissans västra sida nedströms Slottsbron kan du hyra båtplatser för små och medelstora fritidsbåtar. Platser för mindre båtar finns längs Dragvägenskajen och för medelstora båtar finns platser vid Söderkaj. För större båtar som behöver ligga längs med kajen finns ett fåtal platser utmed pontonbryggan på Nissans östra sida.

Avgifter för båtplatser

Dragvägskajen

  • Bojförtöjningsplats: 1 623 kr/år plus 500 kr i miljöavgift.
  • Y-bomsplats: 2 485 kr/år plus 500 kr i miljöavgift.

Söderkaj

  • Y-bomsplatser inklusive el och vatten för båtar upp till 3,5 meters bredd: 3 864 kr/år plus 500 kr i mijlöavgift.
  • Y-bomsplatser inklusive el och vatten för båtar mellan 3,5-4,5 meters bredd: 4 969 kr/år plus 500 kr i miljöavgift.

Pontonbryggan

  • Längsliggande båtplatser utmed kajen: 386 kr/meter/år plus 500 kr i miljöavgift.

Avgifter för idrotts- och fritidsanläggningar 2017PDF

*Alla avgifter inkl. moms

*Miljöavgift innebär att fritt nyttja Halmstads Segelsällskapslänk till annan webbplats (HSS) ramp för iläggning och upptagning av båt samt nyttja HSS:s spolplatta en gång per år i samband med HSS:s ordinarie period för båtupptagning. Eventuellt behov av tillgång till lyft med kran inryms inte inom detta avtal utan regleras separat mellan HSS och båtägaren.

Dragvägskajen

Y-bomsplatser längs Dragvägskajen.

Dragvägskajen

Längs Dragvägskajen finns ca 150 båtplatser som hyrs ut till små och medelstora fritidsbåtar med en maxbredd av ca 2,8 m.

  • Båtplatser med y-bom. Det finns 65 platser med y-bom. Om platserna tar slut upprättas en kölista.
  • Båtplatser med egen akterförtöjningsboj. Närmast slottsbron samt nedströms y-bommarna fram till Bogserbåtskajens träbrygga finns platser för förtöjning i brygga och med egen akterförtöjningsboj. Tillgången på dessa platser är för närvarande god.

Söderkaj

Söderkaj utgör det senaste tillskottet av kommunala båtplatser i Nissan. De 20 platserna utmed den drygt 90 meter långa kajen är utrustade med Y-bommar samt har tillgång till el och vatten. Båtplatserna vid Söderkaj är av två storlekar: en för båtar upp till 3,5 meters bredd och en för båtar mellan 3,5 och 4,5 meters bredd.
Efterfrågan på båtplatserna vid Söderkaj är större än tillgången, och det finns en kölista för båtplatserna.

Pontonbryggan

Pontonbryggan på Nissans östra sida är avsedd för båtar som är längre än sju meter och som behöver ligga längs med kaj. Eftersom efterfrågan på en plats utmed bryggan är mycket stor administreras platserna efter kölista.

Båtramp

Vid behov av båtramp, kontakta Grötviks Segelsällskap, Skallkrokens Båtsällskap eller Halmstads Segelsällskap för information om regler för att använda deras båtramper.

Halmstads sjömack - öppen för säsongen

Vid Stålverksgatan på Nissans östra kaj har vi en obemannad sjömack med kortbetalning. Vi tillhandahåller blankdiesel och blyfri 95-oktanig bensin.
Här finns också en mottagningsstation för toalettavfall från fritidsbåtar där man kan suga ur fritidsbåtens latrintankar.

Säsongsöppettider

Sjömacken är öppen för tankning och stänger för säsongen den 30 oktober. Sjömacken har normalt säsongsöppet från april till oktober.