Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Gator och vägar

Halmstads kommun består av ungefär 68 mil gator och vägar varav kommunen står för merparten av skötseln. Drygt 20 mil tillhör vägföreningsområden. Upptill gatunätet har vi också 27 mil gång- och cykelbanor som vi sköter.

Vi arbetar kontinuerligt för att trafikmiljön ska vara trygg och säker. Det innebär bland annat att vi bygger om farliga korsningar, bygger fler cykelbanor och att vi tillgänglighetsanpassar busshållplatser och övergångsställen.

Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar för byggande, drift och underhåll av kommunens gator, vägar och gång- och cykelbanor. I vägnätet ingår också ett hundratal broar. Förvaltningen ansvarar även för gatubelysningen.