Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Handlingsprogram för hållbara transporter

Transportsystemet år 2030 ska kännetecknas av att rätt transportslag används till rätt resa. Det är en av slutsatserna i "Handlingsprogram för hållbara transporter" som antogs av kommunfullmäktige 27 mars 2012.

Handlingsprogrammet består av tre delar:

I och med beslutet i kommunstyrelsen den 11 september 2018 startar arbetet med att uppdatera Handlingsprogrammet för hållbara transporter. Nuvarande program är idag sex år gammalt vilket innebär att det finns ett behov av att uppdatera detta, inte minst med tanke kommunens snabba befolkningsutveckling. Transportsystemet behöver kunna tillgodose resbehov för fler människor och tillgodose transportbehov för ett växande antal företag på ett hållbart sätt. Handlingsprogram för Hållbara transporter är en viktig pusselbit i Halmstads resa mot 150 000 invånare år 2050.

Övriga underlag till Handlingsprogram för Hållbara transporter hittas nedan.

Underlag till kommunens mål och budget

"Handlingsprogram för hållbara transporter" är ett inriktningsdokument och underlag för fastställande av mål och prioriteringar inklusive planeringsdirektiv och budget. Definitivt beslut om genomförande fattas i kommunens planeringsdirektiv och budget.