Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Tillgänglighetsutlåtande

Halmstads kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här redogör vi hur www.halmstad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att halmstad.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 nivå AA.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från halmstad.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att kontakta kommunen.

Svarstiden är normalt en vecka.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta kommunen så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan i expanderbara fält.

Brister i tillgänglighet

Här hittar du tillgänglighetsredogörelser för våra webbplatser och digitala tjänster som har lanserats efter 23 september 2018. Allt eftersom kommer vi fylla på med redogörelser för äldre digitala tjänster.

Oskäligt betungande anpassning

Halmstads kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Webbsändningarna från kommunfullmäktiges möten, som går att se i efterhand, är inte textade.
 • Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Intern testning har utförts.

Senaste bedömningen gjordes den 30 augusti 2020. 
Redogörelsen uppdateras senast den 21 september 2020.

 • Bilder


  Alt-texter kan saknas på bilder på webbplatsen. Ambitionen är att alla bilder ska ha en alt-text och arbete kommer att pågå kontinuerligt för att komplettera och förbättra dessa texter för alla webbplatsens bilder.

  Översyn och justering pågår kontinuerligt.

 • Dokument


  På webbplatsen finns en del dokument (PDF) som inte uppfyller kraven.

  Vi har påbörjat granskning av dokumenten (till exempel blanketter och informationsmaterial) under 2020.

 • Inramat innehåll på webbplatsen


  Webbplatsen hämtar in information från andra webbplatser via iframes. De inramade webbplatserna uppfyller delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  Vi är medvetna om följande brister:

  • Intellitimelänk till annan webbplats - tillgänglighetsrapportering för dig som är vikarie
 • Filmer


  På webbplatsen finns några filmer som inte uppfyller kraven.

  Undersökning av hur beskrivande text kan läggas till har startat 2020.

 • Tabeller


  Vissa tabeller på webbplatsen får horisontell scroll i mindre skärmar.

  Översyn och anpassning av dessa tabeller har startat 2020.

 • Webbsidor på andra språk


  Ett fåtal webbsidor på andra språk än svenska är inte korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.

  Undersökning av hantering har startat 2020.