1. Fil/dokument

    Digital fixartjänst – ansök om hjälp

    Självservice

    Tjänsten digital fixare är för dig som är 75 år och äldre. Den vänder sig också till dig, som har hemtjänst eller bor på äldreboende, oavsett hur gammal du är. Den digitala fixaren hjälper