Share on social media

Contact Halmstads Municipality

Phone

Opening hours

Visiting address

035-13 70 00

Monday - Thursday

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 8 am - 5 pm

 

Phone hours

Friday

Postal address

Monday - Thursday

Kl. 8 am - 4 pm

301 05 Halmstad, Sweden

Kl. 7 am - 5 pm

 

 

Friday

 

E-mail

Kl. 7 am - 4 pm

Mapexternal linkdirekt@halmstad.se

 

God man och förvaltare

Om du inte kan ta hand om dina pengar själv
kan du få en god man eller förvaltare
genom överförmyndarenheten.

Den gode mannen betalar dina räkningar åt dig
och pratar med myndigheter åt dig.
Den gode mannen ska inte fatta egna beslut
utan att fråga dig.

Om ett barns föräldrar är sjuka eller bortresta
ska en god man vara förmyndare till barnet.

Du kan även få en förvaltare. Det är när du själv
inte kan ta hand om dina pengar.
En förvaltare får ta egna beslut Och
måste inte fråga dig.

Överförmyndarenheten har telefonnummer 035-13 70 00