Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Panikknapp - gå till fritidsaktiviteter för unga i Halmstad

Kriscentrum - våld i nära relation

Kriscentrum erbjuder råd, stöd och behandling till dig som upplever eller har upplevt våld i nära relation.

Till oss kan du komma om du är:

  • Vuxen och utsatt för våld, hot eller kränkningar i nära relation
  • Vuxen och utövar våld, hot eller kränkningar i nära relation
  • Barn som bevittnat eller varit utsatt för våld i nära relation
  • Med nära relation menar vi de som står i relation till varandra som partner, före detta partner eller förälder/styvförälder och barn. När det gäller personer som utsätts för hedersrelaterat våld kan denna krets utvidgas.

På Kriscentrum möter du personal med vidareutbildning inom området och lång erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete.

Vilken hjälp kan du få?

För dig som utsätts för våld

Vi erbjuder professionellt stöd, krisbearbetande samtal och behandling.

Vi hjälper dig att beskriva dina problem och uttrycka dina specifika behov av stöd och hjälp. Kontakten med oss kan se olika ut; från ett par stödjande samtal till en mer behandlingsinriktad kontakt som sträcker sig över längre tid.

Vi erbjuder både enskilda samtal och samtal i grupp.

För dig som utövar våld

Kriscentrum vänder sig även till dig som har problem med aggressivitet; som har slagit, hotat eller på annat sätt kränkt, skrämt eller skadat din partner eller dina barn.

Du har kanske själv blivit oroad och skrämd av ditt beteende och är rädd för att det som hänt kan komma att upprepas.

Målet med behandlingen är ett fredligt och icke-kränkande alternativ till att vara våldsam, hotande eller kränkande och att ta ett hundraprocentigt ansvar för dina handlingar.

Ytterligare mål är att ge dig möjlighet att söka efter och förstå de bakomliggande orsakerna till varför du har använt våld samt att förstå hur den/de personerna runt dig påverkas och hur de upplever dig.

Barn som upplevt våld i hemmet

Barn och ungdomar som bevittnat våld i familjen och/eller själv varit utsatta för våld kan erbjudas krissamtal och bearbetande samtal på Kriscentrum.

Vi använder oss bland annat av samtalsmetoden "Trappan". Samtalen kretsar kring hur våldet har påverkat barnet, barnets känslor och att det är den som utövar våldet som har ansvaret för våldet.

Kontakt

Vid akut fara ring 112

Du ansöker om stöd på Kriscentrum hos:

Mottagningsenheten
035-13 78 88, vardagar klockan 8-12 och 13-17
socialforvaltningen@halmstad.se

Panikknapp - gå till fritidsaktiviteter för unga i Halmstad