Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Panikknapp - gå till fritidsaktiviteter för unga i Halmstad

Hjälp och skydd

Skyddad bostad

Har du behov av skyddat boende ska du kontakta socialtjänstens mottagningsenhet telefon 035-13 78 88.

Vid akut behov av skydd under kvällar och helger (när ordinarie socialtjänst har stängt) kontakta Social jour via 112.

Samtalsstöd

Du kan få rådgivande, stödjande och behandlande samtal på Kriscentrum efter ansökan hos mottagningsenheten, telefon 035-13 78 88.

Vårdnad om barn

Om du hamnar i en vårdnadstvist har du enskilda samtal med socialsekreterare som utreder hur vård, umgänge och boende ska bli för barnen.

Du behöver inte delta i samtal med din före detta partner om du blivit utsatt för våld.

 

Polisanmälan

Om du polisanmäler kan du ansöka om kostnadsfritt målsägandebiträde som följer dig under hela processen och ser till dina rättigheter.

När du polisanmäler är det viktigt att också anmäla om du vid tidigare tillfällen varit utsatt för våld. Brottsutredningen leds av en åklagare.

När du gjort polisanmälan har du rätt att ansöka om kontaktförbud och larm. Beslut fattas av polis och åklagare.

Skyddade personuppgifter

Uppgifterna i folkbokföringsregistret är vanligtvis offentliga.

I vissa fall kan Skatteverket efter ansökan besluta om sekretess, det vill säga att inte lämna ut ditt namn och din adress.

Där kan du även ansöka om byte av namn. Vill du ha hemligt telefonnummer, kontakta din telefonoperatör.

Panikknapp - gå till fritidsaktiviteter för unga i Halmstad