Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Våld i nära relation

Barn och vuxna som upplever våld i nära relation ska få hjälp. Våldet kan innebära att du är kontrollerad, kränkt, hotad eller utsatt för fysiskt våld.

Hjälpen är stödjande och med tilltro till människors egen förmåga.

Kriscentrum - våld i nära relation

Kriscentrum arbetar med våld i nära relation. En nära relation kan till exempel vara mellan:

  • Partners
  • Före detta partners
  • Förälder och barn
  • Styvförälder och barn

Personalen på kriscentrum är socionomer och psykoterapeuter med lång erfarenhet av psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete.

Kriscentrum ser alltid till barnets bästa. För att skapa en grund för en säker och trygg uppväxt ska föräldrar få ökad kunskap om barns utveckling och behov

Barn som bevittnar våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.

Kriscentrum vänder sig till...

  • barn som bevittnat eller utsatts för våld i nära relation
  • vuxna utsatta för våld i nära relation
  • vuxna som utövar våld i nära relation

Vilken hjälp kan du få?

Du kan få olika typer av hjälp beroende på dina behov.

Om du vill ha råd och stöd eller allmän information om verksamheten kan du vända dig till mottagningsenheten vid socialförvaltningen.

Du kan även få bearbetande och behandlande samtal. Detta är en insats som utgår från dina individuella behov. För att ta reda på hur dina behov ser ut, görs först en utredning som ger ett bistånd. Kontakta mottagningsenheten, så kan de hjälpa dig att göra en ansökan.  

Tolk anlitas vid behov.

Kontakt:


Information

Halmstads kommun
035-13 70 00
direkt@halmstad.se

Ansökan om stöd

Mottagningsenheten
035-13 78 88, vardagar klockan 8-12 och 13-17
socialforvaltningen@halmstad.se

Övriga kontakter

Akuta ärenden och socialjour: SOS Alarm, 112
Polismyndigheten, 035-114 14, Norra Källegatan 3
Akutmottagningen på länssjukhuset, 035-13 10 00
Sjukvårdsrådgivningen, 1177, 1177.selänk till annan webbplats
Brottsofferjouren, 035-12 48 24
Kvinnojouren Viktoria, 035-12 88 88
Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50
BRIS, Barnens rätt i samhället, 035-11 61 11