Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Våldsbejakande extremism

Halmstads kommun har sedan hösten 2014 arbetat med frågor rörande våldsbejakande extremism. Det finns flera anledningar till varför arbetet mot våldsbejakande extremism är viktigt. En av dem är att det bryter mot lagen. Våldsbejakande extremism innebär att man tar till våld för att stödja och främja sin ideologi. Detta drabbar människor genom otrygghet, skador på människor och deras liv.

En andra anledning som är minst lika viktig är att den våldsbejakande extremismen hotar de demokratiska värdena som det svenska samhället är uppbyggt på; de om allas lika värde, yttrandefrihet, religionsfrihet och
åsiktsfrihet. Dessa saker sätts under press då man genom våld försöker övertyga andra om sin ideologi.

Arbetet mot våldsbejakande extremism har fokuserat på de inom Sverige tre identifierade våldsbejakande miljöerna; autonoma, vit makt och islamistisk. Det är viktigt att arbeta med alla tre miljöer för att arbetet ska vara så heltäckande sommöjligt och motverka stigmatisering och polarisering.

Handlingsplan

Kommunen har tagit fram en handlingsplan för hur man som anställd ska arbeta med frågan. Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism i Halmstads kommun avser att visa den strategiska och övergripande riktningen på arbetet. Dessutom ingår vägledande råd för som syftar till att skapa trygghet hos personal som kommer i kontakt med problematiken, i hur de ska tänka och agera om det har misstanke om att någon håller på att radikaliseras.

Målen med handlingsplanen är:

  • Att minimera riskerna för att kommuninvånare lockas in i våldsbejakande
    extremistiska grupper eller organisationer.
  • Att tydliga strukturer identifieras för hur arbetet kring våldsbejakande extremism ska bedrivas inom kommunens ansvarsområden.
  • Att höja kunskapsnivån kring vårt samhälles grundläggande demokratiska värderingar, vilket i sin tur skapar en tryggare vardag för kommunens invånare.

Läs mer om våldsbejakande extremism här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster