Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Trygghetsvandrare - föreningar

Hösten 2020 erbjuder vi återigen kommunens föreningar ersättning för att trygghetsvandra. Så ta chansen att dra in pengar till föreningen och bidra samtidigt till ett tryggare samhälle.

Sommarens satsning med föreningar som trygghetsvandrade områden med hög otrygghet och skadegörelse var uppskattad. Nu genomför kommunen tillsammans med HFAB en liknande satsning med syfte att öka tryggheten för allmänheten genom högre vuxennärvaro.

Sista datum för anmälan är 16 oktober men så länge anmälningsformuläret ligger på webbsidan är det möjligt att anmäla sitt intresse och eventuellt få ett helgpass.

Så här går det till

Minst fem personer över 22 år trygghetsvandrar tillsammans i området och skapar en trygg vuxennärvaro. Ni slår larm och anmäler till relevanta myndigheter vid behov. Efter varje helg rapporterar ni till oss enligt rutin.

Utbildning

Har din förening fått uppdraget att trygghetsvandra kommer det mer information om genomförandet från polisen och oss på kommunen.

Områden som ska trygghetsvandras

Vi prioriterar områden som upplevs mer otrygga och som haft hög skadegörelse; Centrum, Vallås, Andersberg och Oskarström


Datum, dagar och klockslag

Fredagar och lördagar mellan klockan 18.00-23.00 under perioden
23 oktober - 19 december (vecka 43-51) Det är särskilt angeläget att bemanna helgerna under vecka 43 och 44.


Grupp om fem

Minst fem personer över 22 år ska trygghetsvandra tillsammans och bära de särskilda västar som kommunen har tagit fram för ändamålet.


Ersättning

3500 kr/helg får din förening för arbetet som innebär 2 kvällspass och minst fem personer per kväll. Ersättningen kommer att utbetalas löpande till föreningarna.

Frågor?

Kontakta vårt kontaktcenter eller Pernilla Holmén på teknik- och fritidsförvaltningen om du vill veta mer.

För att kunna ansöka om att trygghetsvandra måste föreningen vara bidragsberättigad sedan tidigare och finnas i kommunens föreningsregister. Religiösa och politiska föreningar kan inte ansöka om att trygghetsvandra.'
Här hittar du de allmänna bestämmelserna för föreningsbidrag.


Kontaktperson
Kontaktperson
Aktuella datum
Kryssa i de datum din förening kan ställa upp och trygghetsvandra. Du kan fylla i flera helger. Tänk på att föreningen ska kunna ställa upp båda kvällarna och med minst fem personer per kväll. Vi kommer att dela ut uppdragen så att många föreningar får möjlighet att delta.