Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Trygghetsvandrare - föreningar

Sommaren 2020 erbjuder vi kommunens föreningar ersättning för att trygghetsvandra. Så ta chansen att dra in pengar till föreningen och bidra samtidigt till ett tryggare samhälle.

Syftet med satsningen är att öka tryggheten för allmänheten genom högre vuxennärvaro. Sommaren 2020 kommer fler kommuninvånare än vanligt att vara hemma på grund av den rådande pandemin som medför att aktiviteter och semesterresor ställs in. Det finns därför en oro för att perioden kommer att bli stökigare än vanligt i vår kommun. Sista datum för anmälan var den 21 juni.

Så här går det till

Minst fem personer över 22 år trygghetsvandrar tillsammans i området och skapar en trygg vuxennärvaro. Ni slår larm och anmäler till relevanta myndigheter vid behov. Efter varje helg rapporterar ni till oss enligt rutin.

Utbildning

Har din förening fått uppdraget att trygghetsvandra kommer det mer information om genomförandet från polisen och oss på kommunen.

Områden som ska trygghetsvandras

Vi prioriterar områden som upplevs mer otrygga och som haft hög skadegörelse; Centrum, Vallås, Andersberg och Oskarström


Datum, dagar och klockslag

Torsdagar, fredagar och lördagar mellan klockan 18.00-23.00 under perioden
11 juni till den 30 augusti (vecka 24-35)


Grupp om fem

Minst fem personer över 22 år ska trygghetsvandra tillsammans och bära de särskilda västar som kommunen har tagit fram för ändamålet.


Ersättning

5000 kr/helg får din förening för arbetet som innebär 3 kvällspass och minst fem personer per kväll.

Frågor?

Kontakta vårt kontaktcenter eller Pernilla Holmén på teknik- och fritidsförvaltningen om du vill veta mer.

Anmälan är nu stängd

För att kunna ansöka om att trygghetsvandra måste föreningen vara bidragsberättigad sedan tidigare och finnas i kommunens föreningsregister. Religiösa och politiska föreningar kan inte ansöka om att trygghetsvandra.'
Här hittar du de allmänna bestämmelserna för föreningsbidrag.