Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Du kan bidra till att göra Halmstad tryggare

Medborgarlöften är ett nytt sätt att arbeta brottsförebyggande. Det innebär att kommunen och polisen arbetar tillsammans med att ta fram konkreta åtgärder som ska leda till att invånare i Halmstad känner sig tryggare och att brottsligheten minskar. Om du vill vara med och påverka är du välkommen att svara på några frågor genom att fylla i formuläret här.

Fråga 1. Vilket kön identifierar du dig som?Fråga 2. Hur gammal är du?


Fråga 3. Var bor du?

Fråga 4. Känner du dig trygg när du är hemma i din bostad?Fråga 6. Känner du dig trygg i området där du bor?Fråga 8. Finns det platser i Halmstads kommun där du känner dig otrygg?Fråga 10. Känner du dig trygg när du rör dig i trafiken i Halmstads kommun?
Fråga 13. Är du orolig för att utsättas för brott?
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  5 Ja, mycket 4 3 2 1 Nej, inte alls
Skatta ditt svar på en skala 1-5
Fråga 14. Om du är orolig för att utsättas för brott: Vilken typ av brott är du orolig för?
Multiple selection


Fråga 15. Är du orolig för att någon anhörig ska utsättas för brott?
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  5 Ja, mycket 4 3 2 1 Nej, inte alls
Skatta ditt svar på en skala 1-5
Fråga 16. Om du är orolig för att någon anhörig ska utsättas för brott: Vilken typ av brott är du orolig för?
Multiple selection