Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Du kan bidra till att göra Halmstad tryggare

Nu kan du påverka innehållet i kommunens och polisens gemensamma medborgarlöfte för 2020. Ta chansen att svara på enkäten nedan!

Att ge ett medborgarlöfte är ett sätt att arbeta brottsförebyggande. Löftet innehåller konkreta åtgärder som ska leda till att invånare i Halmstads kommun känner sig tryggare och att brottsligheten minskar.

Medborgarlöften grundas på förslag och synpunkter som har kommit fram i dialog med invånare, bland annat genom enkäten nedan. Välkommen att svara på frågorna! Enkäten pågår mellan 28 oktober och 24 november.

Läs mer om medborgarlöften

Fråga 1. Vilket kön identifierar du dig som?
Fråga 1. Vilket kön identifierar du dig som?Fråga 2. Hur gammal är du?
Fråga 2. Hur gammal är du?


Fråga 3. Var bor du?
Fråga 3. Var bor du?

Fråga 4. Känner du dig trygg när du är hemma i din bostad?
Fråga 4. Känner du dig trygg när du är hemma i din bostad?Fråga 6. Känner du dig trygg i området där du bor?
Fråga 6. Känner du dig trygg i området där du bor?Fråga 8. Finns det platser i Halmstads kommun där du känner dig otrygg?
Fråga 8. Finns det platser i Halmstads kommun där du känner dig otrygg?Fråga 10. Känner du dig trygg när du rör dig i trafiken i Halmstads kommun?
Fråga 10. Känner du dig trygg när du rör dig i trafiken i Halmstads kommun?
Fråga 13. Är du orolig för att utsättas för brott?
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  5 Ja, mycket 4 3 2 1 Nej, inte alls
Skatta ditt svar på en skala 1-5
Fråga 14. Om du är orolig för att utsättas för brott: Vilken typ av brott är du orolig för?
Fråga 14. Om du är orolig för att utsättas för brott: Vilken typ av brott är du orolig för?Fråga 15. Är du orolig för att någon anhörig ska utsättas för brott?
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  5 Ja, mycket 4 3 2 1 Nej, inte alls
Skatta ditt svar på en skala 1-5
Fråga 16. Om du är orolig för att någon anhörig ska utsättas för brott: Vilken typ av brott är du orolig för?
Fråga 16. Om du är orolig för att någon anhörig ska utsättas för brott: Vilken typ av brott är du orolig för?