Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Drog-, alkohol- och brottsförebyggande arbete

Förebyggande arbete handlar i första hand om din förmåga som vuxen att skapa en tydlig och trygg struktur runt barn och ungdomar. Det är viktigt att förmedla åsikter och förväntningar med värme och uppmuntran. Ditt förhållningssätt som förälder, lärare eller annan vuxen har en avgörande betydelse för barns och ungas växande och utveckling. Det kan handla om att utveckla förmågan att skapa en lugn och trygg inlärningsmiljö, att stärka barns sociala och emotionella kompetens, förebygga mobbing eller att använda sig av föräldrastödsmetoder.

Det förebyggande arbetet bygger på teori om risk- och skyddsfaktorer och det går ut på att främja de faktorer som är skyddande för barn och unga. En skyddsfaktor är en faktor som skyddar ditt barn medan en riskfaktor ökar risken för ohälsa eller problem. Det som är viktigt är att stärka de skyddande faktorerna runt ditt barn.