Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Socialjouren i Halland

Socialjouren är i tjänst under kvällar, måndag-torsdag efter klockan 17.00 och fredagar efter klockan 16.30, veckoslut och helger.

Jouren är i tjänst när övriga socialtjänsten inte finns tillgänglig.

Jouren nås via samhällets larmnummer 112.

Verksamheten är inriktad mot akuta sociala problem som inte kan avvakta ordinarie handläggning. Socialjouren prioriterar akuta barnärenden, akuta missbruksärenden och ärenden som rör relationsvåld.

Tystnadsplikt och sekretess är densamma som inom övriga socialtjänsten.

Geografiskt omfattar socialjouren kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm och Varberg.

Uppgifter och befogenheter 

Till socialjourens arbetsuppgifter hör:

  • rådgivning, hänvisning, upplysning
  • biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen
  • stödjande eller utredande samtal
  • hembesök
  • stöd till personer som är utsatta för relationsvåld
  • åtgärder enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga - LVU
  • åtgärder enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall - LVM