Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Personer med psykisk ohälsa eller psykiskt funktionshinder i åldern 18-65 år kommer att få extra stöd framöver.
– Vi vill arbeta för att bryta den isolering och det utanförskap som vissa av de här personerna upplever, säger Mikaela Waltersson (M), ordförande i socialnämnden.

Socialförvaltningen i Halmstads kommun har beviljats medel från Socialfonden i EU (ESF) för det treåriga projektet Clavis. Förutom ESF är Region Halland och arbetslivsförvaltningen medfinansiärer. Det är ett stort projekt med en budget på drygt sju och en halv miljon kronor.

Målgruppen kommer själva att ha stort inflytande över projektet. Grundtanken är att de ska få ökade möjligheter till delaktighet i samhället, meningsfull sysselsättning, utbildning och arbete utifrån individens förmåga. Omgivningens attityder är också en viktig del i arbetet.

Socialförvaltningen i Halmstad kommer att arbeta tillsammans med Region Halland, andra externa samverkanspartners och inte minst ett antal frivilligorganisationer med sakkunskap i ämnet.

Socialfonden i EU (ESF) grundades 1957, samtidigt som unionen. Målet är att minska skillnader i välstånd och levnadssätt mellan EU:s medlemsländer.

– ”Clavis” betyder ”nyckel” på latin. Projektet riktar sig till människor som i många avseenden är utestängda från samhällsgemenskapen. Vi vill genom projektet ge dem en nyckel att ta sig in, säger Hans-Jörgen Wahlhed, socialchef i Halmstad.

– Det är en stor prestation att ro detta projekt i land. Jag är stolt över det nytänkande som genomsyrar socialförvaltningen, avslutar Mikaela Waltersson.

För mer information kontakta:


Hans-Jörgen Wahlhed, socialchef
Camilla Eklund-Hagel, verksamhetsutvecklare