Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Carema har lämnat en utmaning till Halmstads kommun omfattande all daglig verksamhet för funktionshindrade. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att som en följd av detta genomföra en förstudie, som ska belysa för- och nackdelar kring samt förutsättningarna för en eventuell upphandling eller annan konkurrensutsättning.
Förstudien är just nu ute på remiss till intresseorganisationer, medarbetare inom daglig verksamhet, arbetstagarorganisationer och berörda förvaltningar i Halmstads kommun. Syftet med detta är att få in synpunkter på förstudien inför det att nämnden fattar beslut.

Här kan du läsa förstudien - Utmaning av daglig verksamhet (remissversion)PDF

Vid en eventuell upphandling kommer förstudien också att utgöra underlag till förfrågningsunderlaget, som bland annat beskriver krav och villkor i upphandlingen.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kommer att få information om förstudien på sitt sammanträde i april. Vid detta tillfälle kommer nämnden också att få en redovisning av de synpunkter som kommit in i samband med remissen, vare sig dessa har lett till en förändring av förstudien eller inte. Beslut med anledning av förstudien fattas av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i maj.