Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Valfrihet i vardagen viktigast för Halmstads kommuns äldre

Valfrihet, möjligheten att bo kvar på hemorten, ett mellanboende,
och sociala sammanhang är några av de viktigaste punkterna när Halmstads kommuns invånare diskuterat framtidens boende för äldre. Det fastslår hemvårdsförvaltningen i en rapport som sammanställer resultatet från vårens invånardialoger om framtidens boende för äldre.

Nu har resultat från vårens invånardialoger om framtidens boende för äldre sammanställts i en rapport. I den identifierar hemvårdsförvaltningen bland annat att valfrihet är det begrepp som varit mest återkommande vid samtliga invånardialoger och att även möjligheten till att bo kvar på hemorten, eller i dess närhet också är en viktig fråga för deltagarna. Återkommande vid alla invånardialoger har dessutom varit önskan om ett ”mellanboende”. Vad deltagarna menar med mellanboende har varierat, men de gemensamma dragen har främst kännetecknats av att det ska vara ett boende som inte kräver biståndsbeslut, är situationsanpassat och har nära till umgängesytor samt service och restauranger. Det sociala livet betyder väldigt mycket för deltagarna och många uttrycker vikten av få fortsätta leva sitt liv och utöva sina intressen. Även personalkontinuiteten inom hemtjänsten lyfts fram. Att begränsa antalet personer som man träffar i sin omvårdnad upplevs som en viktig trygghetsfaktor.

– Invånardialogerna har varit väldigt givande och vi har kunnat se att deltagarna vid samtliga dialoger återkommit till gemensamma punkter som är viktiga för dem. För oss betyder det att vi bland annat kan lyfta med några konkreta och tydliga frågor när vi bereder ärenden åt politiken i framtiden, säger Jennie Vidal, förvaltningschef på hemvårdsförvaltningen.

I rapporten har även vissa rekommendationer föreslagits utifrån resultatet. Bland annat föreslås att en fördjupning görs för att klaragöra hur man ska definiera vad ett mellanboende är. En annan rekommendation handlar om att säkerställa den geografiska spridningen av äldreboenden och andra boenden riktade till äldre. Och en tredje rekommendation handlar om att ta fram enklare och tydligare information om äldreomsorgen, vilket utbud som finns samt fakta om de olika boendeformerna.

– Politikerna i hemvårdsnämnden har redan fått ta del av rapporten och för oss blir nu nästa steg att återkoppla resultatet med deltagarna. Vi är jättenöjda med deras engagemang och vill gärna fortsätta arbeta med någon form av invånardialoger i framtiden, säger Jennie Vidal.

Bakgrund

Mellanden 11 april och 9 maj genomförde hemvårdsfövaltningen fem invånardialger på tre olika orter i Halmstads kommun, en i Oskarström, en i Harplinge, en i Trönninge och två i Halmstad. Syftet med dialogerna var att få in synpunkter på hur invånarna i Halmstads kommun vill bo i framtiden som äldre. Totalt har 244 personer deltagit på invånardialogerna.

Här kan du läsa hela rapporten.