Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stort intresse för fritidspengar till funktionsnedsatta

Det har varit ett stort intresse hos föreningslivet i Halmstad för att arrangera fritidsaktiviteter för vuxna funktionsnedsatta. Man kan redan nu konstatera att utbudet breddas och att det blir större. Totalt har åtta föreningar sökt till tio olika projekt.

 Under vintern 2015/2016 genomfördes en verksamhetsförändring som innebar att socialnämnden inte längre ska anordna fritidsaktiviteter för målgruppen i egen regi.

2016 är ett övergångsår och socialnämnden fortsätter att erbjuda vissa verksamheter parallellt med att föreningar erbjuds möjlighet att ansöka om särskilt föreningsstöd.

Tanken är att öka inkludering och skapa likvärdiga förhållanden för målgruppen. Men också att bredda utbudet av aktiviteter och att skapa förutsättningar för direkt brukarinflytande över hur medel för aktivitetsstöd fördelas.

Socialnämnden har anslagit totalt 350 000 kronor för 2016 och ansökningarna låg på 486 700 kronor.

Lyssnar på deltagarna

Från socialnämnden ser man inte detta som en engångsföreteelse utan man vill utveckla verksamheten och det vill nämnden ska ske tillsammans med deltagarna.


– Det här är ett steg i rätt riktning. Det känns verkligen bra att vi tar ett steg mot att göra fritidsaktiviteter tillgängliga för fler invånare i kommunen, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i socialnämnden.

– Vi får nu ett bredare och större fritidsutbud vilket är mycket glädjande, säger Tord Johansson (S), vice ordförande i socialnämnden.

Fördelningen av pengarna blev enligt nedan:

Förening

Ansökt

Beviljat


ABF

20tkr + 65 tkr

150 tkr


RBU Halland

30,7 tkr

31 tkr


HK Vandraren

39 tkr

25 tkr


Getinge MK

100 tkr

50 tkr


Halmstads kanotklubb

30 tkr

30 tkr


HGIF Tre Hjärtan

25 tkr + 33 tkr

45 tkr


Attention

25 tkr

25 tkr


RSMH

15 – 20 tkr

15 tkr


Totalt

486,7 tkr

371 tkr


De föreningar som beviljas delar av sina ansökta medel är ABF, HK Vandraren, Getinge MK samt HGIF Tre Hjärtan. Vilken verksamhet dessa föreningar vill lägga pengarna på avgör föreningarna själva utifrån ansökan.

Skälet till det är att vi vill ge så många föreningar som möjligt chansen att starta verksamhet och möjligen utveckla den.