Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Servicelägenheter blir äldrelägenheter

Från och med den 1 januari 2015 kommer servicelägenheter kunna tilldelas sökande utan att det krävs något biståndsbeslut. De kriterier man ska uppfylla är att man ska vara över 75 år och själv uppleva otrygghet i sitt nuvarande boende, och därför ha ett behov av en servicelägenhet.

Detta är ett beslut hemvårdsnämnden fattade under sitt sammanträde den 23 april 2014. I samband med förändringen kommer servicelägenheterna istället kallas för äldrelägenheter.

Biståndsenheten kommer fortfarande vara de som sköter kösystemet och tilldelningen av äldrelägenheterna.

Det kommer finnas möjlighet att ställa sig i kö från och med den 2 januari 2015. I dagsläget finns det inte något kösystem, utan det upprättas först vid årsskiftet.

Alla som i dag bor på servicehus kommer att få bo kvar, den som bor där idag ska inte märka någon skillnad. Det gynnande SoL-beslutet till särskilt boende kvarstår.

Nattbemanningen på Karl XI, Nyhem och Ljungblomman behålls och alla hemtjänstgrupper som har lokaler på servicehusen kommer att vara kvar. Hemtjänstinsatserna påverkas inte av förändringen.

Har du ytterligare frågor kring detta kan biståndshandläggare svara på dessa. Du når din handläggare via kommunens växel 035-137000. Biståndshandläggarnas telefontid är 9-10.