Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Två ärenden behandlades vid nämndens sammanträde.  Båda två gäller godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av drift av äldreboende.
Upphandling av Andersbergs äldreboende
Nämnden beslutade godkänna förfrågningsunderlaget och förslaget till avtal. Paragrafen justerades omedelbart.
 
Upphandling av Patrikshills äldreboende
Nämnden beslutade godkänna förfrågningsunderlaget och förslaget till avtal. Paragrafen justerades omedelbart.
 
Sista dag för anbud är den 15 september.
 
Upphandlingarna är föranledda av att kommunen har blivit utmanad av Attendo när det gäller driften av äldreboendena. Efter anbudstidens utgång kommer anbuden att utvärderas och jämföras vad gäller pris och kvalitet i förhållande till den egna verksamheten. Därefter kommer beslut att fattas om eventuell ny leverantör eller om driften ska behållas i egen regi.

För mer information kontakta:
Ann-Charlott Svensson (M),hemvårdsnämndens ordförande, 0702-45 82 69
Lisbet Svensson, hemvårdschef, 035-13 78 64, 0706-70 75 91